Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia (wcześniej: Studia Humanistyczne AGH) za swój cel uznają popularyzowanie interdyscyplinarnej perspektywy ukazywania złożonych relacji pomiędzy nowoczesnymi technologiami a społeczeństwem i kulturą. Od 2023 r. czasopismo ukazuje się jako półrocznik i koncentruje się na tematach obejmujących zagadnienia:
  • wzajemnych powiązań i wpływu między nauką i technologią a społeczeństwem i kulturą
  • wpływu innowacji na współczesne społeczeństwa oraz kultury (w tym ich artefakty i praktyki);
  • z zakresu studiów miejskich, energetycznych oraz badań nad środowiskiem i zmianami klimatycznymi w perspektywie doświadczeń człowieka i społeczeństwa;
  • z zakresu zmian zachodzących w mediach, przekazach medialnych oraz komunikacji pod wpływem procesów cyfryzacji i wirtualizacji;
  • związane ze współczesnymi nierównościami w kontekście funkcjonowania technologicznego, w tym studia nad płcią, niepełnosprawnością oraz starością.
  • Zachęcamy autorów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze do przesyłania artykułów wywodzących się z różnych dyscyplin, takich jak, socjologia, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o kulturze i religii przedstawiających różne aspekty wynikające obecności i rosnącego znaczenia nowoczesnych technologii we współczesnych społeczeństwach. Artykuły publikowane są w języku polskim oraz angielskim.
Redaktor Naczelny: Grzegorz Ptaszek
40 pkt
100 pkt
Polityka publikacji
  • Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do aktualnych oraz archiwalnych artykułów. Pozwala to na swobodne dzielenie się badaniami oraz refleksjami teoretycznymi i wspiera globalną wymianę wiedzy.
  • Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC-BY 4.0). Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.
  • Nie pobieramy żadnych opłat związanych z procesem wydawniczym i publikacją tekstów.
  • Wydawcą Studiów Humanistycznych AGH są Wydawnictwa AGH https://www.wydawnictwoagh.pl/.

Bieżący numer

2/2023
 
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top