Formularz recenzji

 
Tytuł recenzowanego artykułu:

1. Zgodność tytułu z tematyką tekstu. Tekst pod tym względem jest: całkowicie zgodny, częściowo zgodny, niezgodny.
2. Ocena treści i zawartości merytorycznej (w tym poprawności terminologicznej). Tekst pod tym względem jest: wybitny, bardzo dobry, dobry, przeciętny, zły, bardzo zły
3. Ocena oryginalności tematyki i wartości naukowej. Tekst pod tym względem jest: wybitny, bardzo dobry, dobry, przeciętny, zły, bardzo zły
4. Ocena logiki wywodu i sposobu argumentacji. Tekst pod tym względem jest: wybitny, bardzo dobry, dobry, przeciętny, zły, bardzo zły
5. Ocena kompozycji, układu i języka pracy. Tekst pod tym względem jest: wybitny, bardzo dobry, dobry, przeciętny, zły, bardzo zły
6. Ocena wykorzystanych źródeł. Tekst pod tym względem jest: wybitny, bardzo dobry, dobry, przeciętny, zły, bardzo zły
7. Ogólna ocena. Tekst jest: wybitny, bardzo dobry, dobry, przeciętny, zły, bardzo zły

8. Konkluzja:
a. Tekst kwalifikuje się do druku w czasopiśmie naukowym bez zmian – rekomenduję do publikacji w czasopiśmie „Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia”
b. Tekst kwalifikuje się do druku w czasopiśmie naukowym po wprowadzeniu drobnych zmian i poprawek – rekomenduję do publikacji w czasopiśmie „Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia”
c. Tekst kwalifikuje się do druku w czasopiśmie naukowym, ale po wprowadzeniu licznych i poważnych zmian i poprawek – w obecnej postaci nie rekomenduję do publikacji w czasopiśmie „Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia”
d. Tekst nie kwalifikuje do druku w czasopiśmie naukowym – nie rekomenduję do publikacji w czasopiśmie „Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia”
9. Proponowane zmiany:
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top