Quizy - od teleturniejów do internetowej rozrywki
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Polska
 
 
Data nadesłania: 17-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-10-2021
 
 
Data akceptacji: 04-10-2021
 
 
Data publikacji: 30-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anita Helena Kwiatkowska   

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(4):47-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Quizy stały się nieodłącznym elementem medialnego krajobrazu. Znaleźć je można w wielu gazetach i czasopismach, radiowych konkursach, a w szczególności w telewizyjnych teleturniejach. Obecnie są coraz częściej zauważalne także w wirtualnej przestrzeni. Internetowe quizy wymykają się jednak próbie łatwego zdefiniowania, między innymi ze względu na różnice gatunkowe obecne w innych mediach. W niniejszym artykule, przyjmując perspektywę medioznawczo-historyczną, przedstawiono dwa środowiska medialne  – telewizyjne i internetowe, w których quizy miały szansę zyskać popularność. Dokonano także charakterystyki rynku quizów internetowych oraz ich typologii.
 
REFERENCJE (29)
1.
Barczyk, A. (2012). Charakterystyka teleturniejów emitowanych w polskiej telewizji publicznej. Kultura  – Media  – Teologia, 10, 90–102.
 
2.
Bauer, Z., Chudziński, E. (2016). Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Universitas.
 
3.
Berberick S., McAllister, M. (2016). Online Quizzes as Viral, Consumption-Based Identities. International Journal of Communication, 10, 3423–3441.
 
4.
DeLong, T.A. (1991). Quiz Craze: America’s Infatuation with Game Shows. New York: Praeger.
 
5.
Encyklopedia PWN. (2021). Teleturniej. Pobrano z: https://encyklopedia.pwn.pl/ha... [21.09.2021].
 
6.
Fiske, J. (1987). Television Culture. London: Routledge.
 
7.
Godzic, W. (2004). Telewizja i jej gatunki po Wielkim Bracie. Kraków: Universitas.
 
8.
Hoerschelmann, O. (2006). Rules of the Game: Quiz Shows and American Culture. New York: State University of New York Press.
 
9.
Holmes, S. (2008). The Quiz Show. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
 
10.
Kończak, J. (2008). Od Tele-Echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
11.
Kraśniewski, J. (1958). Quizy  – dobra seria STLZ. Antena, 7/8, 23.
 
12.
Ludkiewicz, S. (1957). Dodatek do życia czy samo życie. Antena, 9, 28–29.
 
13.
Maloney, D. (2014). Our Obsession With Online Quizzes Comes From Fear, Not Narcissism. Pobrano z: https://www.wired.com/2014/03/... [2.10.2021].
 
14.
Moisienko, N. (2018). Online-quiz Kahoot! i online-aplikacja Quizlet jako narzędzia do urozmaicenia lekcji jpjo. Kwartalnik Polonicum, 28/29, 25–29.
 
15.
Mokwa-Tarnowska, I. (2016). Zwiększanie koncentracji studentów na zajęciach tradycyjnych przy pomocy narzędzi internetowych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 48, 67–72.
 
16.
Montgomery, M. (2020). Canada history: May 15, 1935: “I’ll take quiz shows for $1,000, Alex. Pobrano z: https://www.rcinet.ca/en/2020/... [15.09.2021].
 
17.
Oxford English Dictionary. (2021). Quiz. Retrieved from: https://www.oxfordlearnersdict... [15.08.2021].
 
18.
Oxford English Dictionary. (2021). Game show. Retrieved from: https://www.oxfordlearnersdict... [1.10.2021].
 
19.
Pisarek, W. (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: TAiWPN Universitas.
 
20.
Polanowicz, M. (2015). Wielki powrót mody lat 90.? Quizy zdobywają serca contentowców. Pobrano z: https://contentsolutions.pl/wi... [2.10.2021].
 
21.
Quinion, M. (1999). Quiz. Pobrano z: World Wide Words, http://www.worldwidewords.org/... [15.08.2021].
 
22.
Samequizy.pl. (2021). Prawa autorskie. Pobrano z: http://samequizy.pl/prawa-auto... [15.08.2021].
 
23.
Skovmand, M. (2000). Barbarous TV: Syndicated Wheels of Fortune. W: H. Newcomb (ed.), Television: The Critical View (s. 367–382). Oxford: Oxford University Press.
 
24.
Słownik języka polskiego PWN. (2021). Quiz. Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/quiz;257... [15.08.2021].
 
25.
Synonim.net. (2021). Quiz. Pobrano z: http://synonim.net/synonim/qui... [15.08.2021].
 
26.
Turner, G. (2001). The Uses and Limitations of Genre. W: G. Creeber (ed.), The Television Genre Book (s. 4–5). London: BFI.
 
27.
Tytuła, M., Okarmus, J. (2013). Słownik wyrazów obcych. Warszawa  – Bielsko Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 
28.
Whannel, G. (1992). The Price is Right but the Moments are Sticky: Television, Quiz and Games Shows and Popular Culture. W: D. Strinati, S. Wagg (eds.), Come On Down: Popular Culture in Post-War Britain (s. 179–201). London: Routledge.
 
29.
Wielki słownik języka polskiego. (2021). Teleturniej. Pobrano z: https://www.wsjp.pl/index.php?... [21.09.2021].
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top