Proces recenzji

 
1. Studia Humanistyczne AGH stosują proces recenzowania oparty na podwójnej „ślepej recenzji” („double-blind peer review”). Oznacza to, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W związku z tym autorzy muszą zadbać o to, aby ich rękopisy były przygotowane w taki sposób, aby nie zdradzać ich tożsamości. Zgłoszenie powinno zawierać plik artykułu i stronę tytułową jako dwa oddzielne pliki. Identyfikację autorów (nazwiska, afiliacje, źródła finansowania, podziękowania i wkład autorów) należy umieścić tylko w pliku strony tytułowej. W tekście artykułu należy posługiwać się osobą trzecią w odniesieniu do pracy, którą autorzy wykonali wcześniej, oraz zadbać o to, aby liczby nie zawierały identyfikatora i afiliacji autora. Plik z tekstem artykułu powinien mieć usunięte właściwości.

2. Wszystkie nadesłane prace są wstępnie oceniane przez Redakcję pod kątem zgodności z profilem czasopisma, a w przypadku prac opartych na materiale empirycznym i zawierającym analizy statystyczne ocenie Redaktora Statystycznego.

3. Artykuły uznane za spełniające kryteria merytoryczne i edytorskie są następnie wysyłane do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów w celu oceny ich jakości naukowej. Recenzenci rekrutowani są z podmiotów spoza macierzystej instytucji autora.

4. Recenzje dokonywane są za pomocą formularza recenzji i kończą się jednoznaczną rekomendacją, czy artykuł powinien zostać opublikowany, czy odrzucony. Formularz jest automatycznie dostępny po zaakceptowaniu zaproszenia do recenzji.

5. Cały proces recenzji trwa maksymalnie 2 miesiące, wliczając w to ponowne przesłanie tekstu po poprawkach oraz/lub w razie potrzeby ponowną recenzję.

6. Artykuły z wszystkimi pozytywnymi recenzjami poddawane są korekcie językowej (w przypadku języka angielskiego przeprowadzanej przez native speakera).

7. Za ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia artykułów odpowiada Redakcja. Decyzja Kolegium Redakcyjnego jest ostateczna.

8. Ostateczny termin publikacji uzależniony jest od liczby manuskryptów, które czekają na publikację.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top