Pułapka czy dobrodziejstwo immersyjności w bieganiu długodystansowym? Czas wolny aktywnie wypełniany
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2023
 
 
Data akceptacji: 12-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Edward Prüfer   

Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(1):71-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł opisuje, wyjaśnia i interpretuje fenomen biegania długodystansowego przez pryzmat kategorii immersyjności. Pojęcie to w naukach społecznych, także w socjologii, raczej nie występuje. Dlatego podjęto próbę jego operacjonalizacji. W analizie zastosowano kwerendę materiałów poświęconych zjawisku biegania, zamieszczanych głównie na włoskich i polskich portalach internetowych. Zastosowano metodę opisu interpretacji dyskursów i treści zawartych w mottach poświęconych bieganiu. Uwzględniono przede wszystkim teorię relacyjności oraz tezę o ulokowaniu jednostki w przestrzeni dwóch mechanizmów społecznych: determinizmu oraz indywidualnej sprawczości podmiotowej. Opracowano i zaktualizowano problem zarówno w jego konkretnych przypadkach (narracje i przeżycia biegaczy, osobiste doświadczenia autora w odniesieniu do zjawiska biegania, wzniosłe i zdystansowane opinie na temat biegania), jak i w zasięgu uniwersalnym (opisy i interpretacje pojawiające się w badaniach poświęconych bieganiu długodystansowemu). Na podstawie przeprowadzonych analiz wywnioskowano, że fenomen biegania jest w przypadku biegaczy zarówno wyzwalający, rekonstruujący ich biografie, jak i immersyjny, to znaczy pochłaniający, „zniewalający”.
 
REFERENCJE (33)
1.
A defence of the seriousness of running. Pobrano z: http://runningstudies.co.uk/se... [6.02.2023].
 
2.
Doliński, D. (2005). Motywacja. W: W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii. Suplement (s. 157–164). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
3.
Donati, P. (2013). Sociologia della relazione. Bologna: Società editrice il Mulino.
 
4.
FB. Bieganie.pl, https://www.facebook.com/porta... [8.04.2023].
 
5.
FB. Gruppo di Runners, https://www.facebook.com/group... [8.04.2023].
 
6.
FB. Runners, https://www.facebook.com/runne... [8.04.2023].
 
7.
Goffman, E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo ALETHEIA.
 
8.
Gouldner, A.W. (2010). Kryzys zachodniej socjologii. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
9.
Isphording, J., Trening biegacza. Pobrano z: http://www.biegaczki.pl/biegow... [16.02.2023].
 
10.
Malchrowicz-Mośko, E., Poczta, J. (2018). Running as a Form of Therapy Socio-Psychological Functions of Mass Running Events for Men and Women. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10), DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
11.
Maussier, B., Prüfer, P. (2021). Sport, spazi sociali e isolamento al tempo del covid-19. Il caso della corsa amatoriale. W: R. De Lulio, E. Isidori (ed.), Sport e spazi umano. Dalla forma all’evento. Bracciano: Tuga Edizioni.
 
12.
McDougall, C. (2010). Urodzeni biegacze. Tajemnicze plemię Tarahumara, bieganie naturalne i wyścig, jakiego świat nie widział. Łódź: Galaktyka.
 
13.
McNarry, G., Allen-Collinson, J., Evans, A.B. (2020) ‘Ploughing on’: a sociological investigation of ‘endurance work’ in competitive swimming and distance-running. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 13, 4, 658–670, DOI: 10.1080/2159676X.2020.1772859.
 
14.
Pedersen, H., Friis Thing, L. (2016). „Løb for livet”. En teoretisk sociologisk analyse af løbekultur. Pobrano z: https://idrottsforum.org/wp-co... [2.02.2023].
 
15.
Prüfer, P. (2020). Metamorfoza społeczeństwa. Zarys teorii maturacjonizmu linearno-cyklicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA – Oficyna Wydawnicza von Velke.
 
16.
Prüfer, P. (2021). Rekonstrukcja jakości życia. Teoretyczno-praktyczne atuty socjologii. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
17.
Prüfer, P. (2022). Ocalanie człowieczeństwa. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
18.
Sennett, R. (2010). Etyka dobrej roboty. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
 
19.
Simmel, G. (2006). Most i drzwi. Wybór esejów. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
20.
Spotswood, F., Shankar, A., Piwek, L. (2020). “If it’s not on Strava it doesn’t matter”. The collective shaping of running via self-tracking social interactions. Pobrano z: https://www.sociologylens.net/... [6.02.2023].
 
21.
Stebbins, R.A. (2002). The organizational basis of leisure participation: A motivational exploration. State College: PA Venture Publishing.
 
22.
Stebbins, R.A. (2004). Between work and leisure: The common ground of two separate worlds. New Brunswick: NJ Transaction.
 
23.
Stebbins, R.A. (2007). Serious leisure: A perspective for our time. New Brunswick: NJ Transaction.
 
24.
Stebbins, R.A. (2012). The idea of leisure: First principles. New Brunswick: NJ Transaction.
 
25.
Stebbins, R.A. (2012, 2007, 2004, 2002). The Serious Leisure Perspective, https://www.seriousleisure.net... [8.04.2023].
 
26.
Stempień, J.R. (2018). Moda na bieganie – doświadczenia Polski i innych krajów. Analiza porównawcza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 65, 89–107.
 
27.
Stempień, J.R., Mielczarek, R., Tokarski, J. (2021). New perspectives in social studies on recreational running: The case of Poland. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 93, 1.
 
28.
Stempień, J.R., Stańczyk M., Tokarski J., Tkaczyk M. (2020). Running for Health? Polish Long-Distance Leisure Runners and the Problem of Health Literacy. Polish Sociological Review, 211, 3, 379–391.
 
29.
Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
30.
Sztompka, P. (2020). Słownik socjologiczny. 1000 pojęć. Kraków: Znak Horyzont.
 
31.
Sztompka, P. (2021). Socjologia. Wykłady o społeczeństwie. Kraków: Znak Horyzont.
 
32.
Wang, I-L., Su, Y., Yao, S., Jiang, Y-H., Li, H-Y., Lai, C.-Y. (2013). Effect of wearing medical protective masks on treadmill running performance in the postpandemic era: a randomised trial. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 1–11, DOI: 10.1186/s13102-022-00598-9.
 
33.
Westfall, K.O. (2012). The Meaning of Running in American Society. Chicago: DePaul University, Digital Commons@DePaul. Pobrano z: https://via.library.depaul.edu... [6.02.2023].
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top