PL EN
Quizzes – From Game Shows to Online Entertainment
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Polska
 
 
Submission date: 2021-08-17
 
 
Final revision date: 2021-10-04
 
 
Acceptance date: 2021-10-04
 
 
Publication date: 2021-10-30
 
 
Corresponding author
Anita Helena Kwiatkowska   

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(4):47-60
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Quizzes have become an inseparable element of the media landscape. They can be found in the number of titles of newspapers and magazines, radio contests and, in particular, in television game shows. Nowadays quizzes are also more and more observable in virtual space. Virtual quizzes, however, avoid an attempt of a simple definition, e.g. due to the genre differences present in other media. After the adoption of the media studies and historical perspective in this article, two media environments  – television and the Internet – were presented, in which quizzes had an opportunity to achieve a popularity. The market of the internet quizzes and its typology were also characterized.
 
REFERENCES (29)
1.
Barczyk, A. (2012). Charakterystyka teleturniejów emitowanych w polskiej telewizji publicznej. Kultura  – Media  – Teologia, 10, 90–102.
 
2.
Bauer, Z., Chudziński, E. (2016). Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Universitas.
 
3.
Berberick S., McAllister, M. (2016). Online Quizzes as Viral, Consumption-Based Identities. International Journal of Communication, 10, 3423–3441.
 
4.
DeLong, T.A. (1991). Quiz Craze: America’s Infatuation with Game Shows. New York: Praeger.
 
5.
Encyklopedia PWN. (2021). Teleturniej. Pobrano z: https://encyklopedia.pwn.pl/ha... [21.09.2021].
 
6.
Fiske, J. (1987). Television Culture. London: Routledge.
 
7.
Godzic, W. (2004). Telewizja i jej gatunki po Wielkim Bracie. Kraków: Universitas.
 
8.
Hoerschelmann, O. (2006). Rules of the Game: Quiz Shows and American Culture. New York: State University of New York Press.
 
9.
Holmes, S. (2008). The Quiz Show. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
 
10.
Kończak, J. (2008). Od Tele-Echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
11.
Kraśniewski, J. (1958). Quizy  – dobra seria STLZ. Antena, 7/8, 23.
 
12.
Ludkiewicz, S. (1957). Dodatek do życia czy samo życie. Antena, 9, 28–29.
 
13.
Maloney, D. (2014). Our Obsession With Online Quizzes Comes From Fear, Not Narcissism. Pobrano z: https://www.wired.com/2014/03/... [2.10.2021].
 
14.
Moisienko, N. (2018). Online-quiz Kahoot! i online-aplikacja Quizlet jako narzędzia do urozmaicenia lekcji jpjo. Kwartalnik Polonicum, 28/29, 25–29.
 
15.
Mokwa-Tarnowska, I. (2016). Zwiększanie koncentracji studentów na zajęciach tradycyjnych przy pomocy narzędzi internetowych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 48, 67–72.
 
16.
Montgomery, M. (2020). Canada history: May 15, 1935: “I’ll take quiz shows for $1,000, Alex. Pobrano z: https://www.rcinet.ca/en/2020/... [15.09.2021].
 
17.
Oxford English Dictionary. (2021). Quiz. Retrieved from: https://www.oxfordlearnersdict... [15.08.2021].
 
18.
Oxford English Dictionary. (2021). Game show. Retrieved from: https://www.oxfordlearnersdict... [1.10.2021].
 
19.
Pisarek, W. (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: TAiWPN Universitas.
 
20.
Polanowicz, M. (2015). Wielki powrót mody lat 90.? Quizy zdobywają serca contentowców. Pobrano z: https://contentsolutions.pl/wi... [2.10.2021].
 
21.
Quinion, M. (1999). Quiz. Pobrano z: World Wide Words, http://www.worldwidewords.org/... [15.08.2021].
 
22.
Samequizy.pl. (2021). Prawa autorskie. Pobrano z: http://samequizy.pl/prawa-auto... [15.08.2021].
 
23.
Skovmand, M. (2000). Barbarous TV: Syndicated Wheels of Fortune. W: H. Newcomb (ed.), Television: The Critical View (s. 367–382). Oxford: Oxford University Press.
 
24.
Słownik języka polskiego PWN. (2021). Quiz. Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/quiz;257... [15.08.2021].
 
25.
Synonim.net. (2021). Quiz. Pobrano z: http://synonim.net/synonim/qui... [15.08.2021].
 
26.
Turner, G. (2001). The Uses and Limitations of Genre. W: G. Creeber (ed.), The Television Genre Book (s. 4–5). London: BFI.
 
27.
Tytuła, M., Okarmus, J. (2013). Słownik wyrazów obcych. Warszawa  – Bielsko Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 
28.
Whannel, G. (1992). The Price is Right but the Moments are Sticky: Television, Quiz and Games Shows and Popular Culture. W: D. Strinati, S. Wagg (eds.), Come On Down: Popular Culture in Post-War Britain (s. 179–201). London: Routledge.
 
29.
Wielki słownik języka polskiego. (2021). Teleturniej. Pobrano z: https://www.wsjp.pl/index.php?... [21.09.2021].
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top