PL EN
Problematic Use of the Internet in Leisure Time of Young People In the Perspective of Addiction Psychology
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2023-04-26
 
 
Final revision date: 2023-06-07
 
 
Acceptance date: 2023-06-07
 
 
Publication date: 2023-06-30
 
 
Corresponding author
Agnieszka Zduniak   

Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(1):47-59
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article is devoted to selected socio-psychological aspects of excessive use of the Internet by young people. Spending free time online provides many benefits, but it can also cause new problems unknown to previous generations. Excessive use of the Internet can turn into a behavioral addiction and, like other addictions, lead to neglect of other spheres of life and serious health and social harm. The author presents the symptoms and criteria of problematic Internet use, some socio-cultural factors contributing to addiction, as well as statistical data from developed countries showing that excessive involvement in new technologies and transferring a significant part of life to the virtual world is becoming a serious social problem, which must not be disregarded.
 
REFERENCES (48)
1.
Block, J.J. (2008). Issues for DSM-V: Internet Addiction. The American Journal of Psychiatry, 165, 306–307.
 
2.
Bochenek, M., Lange, R. (2019). Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów. Warszawa: NASK Państwowy Instytut Badawczy. Pobrano z: https://www.nask.pl/pl/raporty... [15.05.2021].
 
3.
Bühring, P. (2016). Internetabhängigkeit: Dem realen Leben entschwunden. Deutsches Ärzteblatt, 49, 2252–2256.
 
4.
Campbell, A.J., Cumming, S.R., Hughes, I. (2006). Internet use by the socially fearful: Addiction or therapy? Cyberpsychology and Behavior, 9, 1, 69–81.
 
5.
Chen, S.H., Wenig, L.C., Su, Y. J. Wu, H.M., Yang, P.F. (2003). Development of Chinese Internet Addiction Scale and its psychometric study. Chinese Journal of Psychology, 45, 3, 279–294.
 
6.
Chocholska, P., Osipczuk, M. (2009). Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży. Warszawa: Hachette Livre Polska.
 
7.
Dębski, M., Bigaj, M. (2019). Młodzi cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan. Gdynia: Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne.
 
8.
Dumazedier, J. (1974). The Sociology of Leisure. Amsterdam: Elsevier.
 
9.
Fortson, B.L., Scotti, J.R., Chen, Y.C., Malone, J., Del Ben, K.S. (2007). Internet use, abuse and dependence among students at a southeastern regional university. Journal of American College Health, 56, 2, 137–144.
 
10.
Greenfield, D.N. (1999). Psychological characteristics of compulsive Internet use: Apreliminary analysis. Cyberpsychology and Behavior, 2, 5, 403–412.
 
11.
Griffiths, M. (2004). Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
12.
Guerreschi, C. (2006). Nowe uzależnienia. Kraków: Salwator.
 
13.
ICD-11 (2018). Gaming Disorder. Pobrano z: https://icd.who.int/browse11/l... [29.05.2020].
 
14.
Internetworldstats (2023). Pobrano z: https://www.internetworldstats... [15.04.2023].
 
15.
Kandell, J.J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. Cyberpsychology and Behavior, 1, 11–17.
 
16.
Kłoskowska, A. (1983). Kultura masowa, krytyka i obrona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Lam, L.T., Peng, Z.W., Mai, J.C., Jing, J. (2009). Factors associated with Internet addiction among adolescents. Cyberpsychology and Behavior, 12, 5, 551–555.
 
18.
Makaruk, K., Wójcik, S. (2013). „EU NET ADB” – Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie. Warszawa: FDN. Pobrano z: https://www.saferinternet.pl/p... [24.05.2020].
 
19.
Matuszczak-Świgoń, J., Bednarowska, W. (2019). Terapia poznawczo-behawioralna uzależnienia od Internetu. Psychoterapia, 1, 188, 63–73.
 
20.
Matyjas, B. (2003) Czas wolny. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 559–561). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
21.
Meerkerk, G.J., Van Den Eijnden, R., Vermulst, A.A., Garretsen, H.F.L. (2009). The compulsive internet use scale (CIUS): Some psychometric properties. Cyberpsychology and Behavior, 12, 1, 1–6.
 
22.
Milani, L., Osualdella, D., Di Blasio, P. (2009). Quality of interpersonal relationshipsand problematic internet use in adolescence. Cyberpsychology and Behavior, 12, 6, 681–684.
 
23.
Niemz, K., Griffiths, M., Banyard, P. (2005). Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, the GeneralHealth Questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychology and Behavior, 8, 6, 562–570.
 
24.
Opaschowski, H. (1996). Einführung in die Freizeitwissenschaft. Opladen: Verlag Leske und Budrich.
 
25.
Pawłowska, B., Potembska, E. (2009). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Internetu. Badania nad Schizofrenią, 10, 10, 310–321.
 
26.
Prahl, H.W. (2010). Soziologie der Freizeit. W: G. Kneer, M. Schroer (ed.), Handbuch spezielle Soziologien (s. 405–420). Wiesbaden: VS Verlag.
 
27.
Prokosz, M. (2000). Przemiany wzorów wykorzystania czasu wolnego. W: J. Kędzior, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Czas wolny w różnych jego aspektach (s. 59–73). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
28.
Pyżalski, J., Zdrodowska, A., Tomczyk, Ł., Abramczuk, K. (2018). Polskie badanie EU Kids Online. Pobrano z: https://fundacja.orange.pl/fil... [1.06.2023].
 
29.
Raczkowska, J. (2000). Znane i nowe problemy czasu wolnego. Problemy Opiekuńczo‑Wychowawcze, 6, 13–18.
 
30.
Seo, M., Kang, H.S., Yom, Y.H. (2009). Internet addiction and interpersonal problems in korean adolescents. Computers, Informatics, Nursing, 27, 4, 226–233.
 
31.
Skoric, M.M., Teo, L.L., Neo, R.L. (2009). Children and video games: Addiction, engagement, and scholastic achievement. Cyberpsychology and Behavior, 12, 5, 567–572.
 
32.
Spode, H. (2006). Time out. Freizeit und Freizeitforschung aus historischer Sicht. Fundiert, 1, 18–26.
 
33.
Shapira, N.A., Lessig, M.C., Goldsmith, T.D., Szabo, S.T., Lazoritz M., Gold, M.S., Stein, D.J. (2003). Problematic internet use: proposed classification and diagnostic criteria. Depression Anxiety, 17, 4, 207–216.
 
34.
Stebbins, R. (2007). Serious Leisure: A Perspective for Our Time. New Jersey: Transaction Publishers.
 
35.
Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. Cyberpsychology & Behavior, 7, 321–326.
 
36.
Szafraniec, K., Boni, M. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
37.
Tsai, H.F., Cheng, S.H., Yeh, T.L., Shih, C.C., Chen, K.C., Yang ,Y.C., Yang, Y.K. (2009). The risk factors of Internet addiction. A survey of university freshmen. Psychiatry Research, 167, 3, 294–299.
 
38.
Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Filippopoulou, A., Tounissidou, D., Freskou, A., Spiliopoulou, T., Louizou, A., Konstantoulaki, E., Kafetzis, D. (2009). Internet use and misuse: A multivariate regression analysis of the predictive factors of Internet use among Greek adolescents. European Journal of Pediatrics, 168, 6, 655–665.
 
39.
Wallace, P. (2005). Psychologia Internetu. Poznań: Rebis.
 
40.
Weigle, P. (2014). Internet and Video Game Addiction: Evidence & Controversy. Adolescent Psychiatry, 4, 81–91.
 
41.
Weinstein, A. (2010). Internet Addiction or Excessive Internet Use? The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 36, 277–283.
 
42.
Wnuk-Lipiński, E. (1981). Budżet czasu, struktura społeczna, polityka społeczna. Wrocław: Ossolineum.
 
43.
Wnuk-Lipiński, E. (1975). Czas wolny: współczesność i perspektywy. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 
44.
World Health Organization (2018). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Pobrano z: https://www.who.int/standards/... [12.07.2022].
 
45.
Woronowicz, W., Apanel, D. (2010). Opieka – wychowanie – kształcenie. Moduły edukacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
46.
Yee, N. (2006). Motivations for play in online games. Cyberpsychology and Behavior, 9, 772–775.
 
47.
Young, K.S. (2011). Clinical Assessment of Internet-Addicted Clients. W: Young K.S., Abreu N. de (ed.), Internet Addiction. A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment. Hoboken: John Wiley and Sons.
 
48.
Young, K.S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology and Behavior, 1, 3, 237–240.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top