PL EN
A Few Comments on the Pandemic Longing of Poles for Festival Tourism
 
More details
Hide details
1
Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej, Wydział Humanistyczny, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska
 
 
Submission date: 2023-03-17
 
 
Final revision date: 2023-05-03
 
 
Acceptance date: 2023-05-07
 
 
Publication date: 2023-06-30
 
 
Corresponding author
Magdalena Parus-Jankowska   

Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej, Wydział Humanistyczny, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Ul. Czarnowiejska 36, 30-054, Kraków, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(1):61-70
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has significantly changed the way people spend their leisure time, including the pattern they listen to music - one of the most common leisure activities of Poles. In the early days of the pandemic, cultural institutions, among others the musical ones, were closed and outdoor concerts and festivals were cancelled, so that spectators lost the opportunity to participate in any musical events and artists to perform live music. There was nothing left but to transfer those activities to the Internet. However, it quickly turned out that such contact with music was insufficient for listeners and performers. According to research, one of the greatest longings during the pandemic was the desire to participate in a live music event - a gig or a festival. The article presents a festival as an example of the culture multi-sensory event, a kind of celebration in which music plays important social functions of social integration and building a sense of community which is what Poles missed most during the pandemic.
 
REFERENCES (28)
1.
Agamennone, M., Palma, D., Sarno, G. (eds.). (2022). Sounds of the Pandemic. Accounts, Experiences, Perspectives in Times of COVID-19. London: Routledge.
 
2.
CBOS. (2018). Komunikat z badań nr 102/2018: Słuchanie muzyki. Warszawa: CBOS.
 
3.
CBOS. (2022). Komunikat z badań nr 17/2022: Aktywności i doświadczenia Polaków w 2021. Warszawa: CBOS.
 
4.
Baster, D. (2020). Festiwale jako atrakcja turystyczna oraz czynnik rozwoju turystyki i lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Studia Geographica, 15, 118–137.
 
5.
Chaciński, B. (2021). Festiwale muzyczne: Polskie znaczy najlepsze. Polityka, 32, 66.
 
6.
Drozdowski, R., Frąckowiak, M., Krajewski, M., Kubacka, M., Luczys, P., Modrzyk, A., Rogowski, Ł., Rura, P., Stamm, A. (2020). Życie codzienne w czasach pandemii. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 
7.
Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 3, 403–428.
 
8.
Huizinga, J. (2007). Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 
9.
Iwan, B. (2017). Rozwój turystyki eventowej w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1, 55–72.
 
10.
Jabłońska, B. (2014). Socjologia muzyki. Warszawa: Scholar.
 
11.
Jabłońska, B. (2022). O muzyce w czasach pandemii: Socjologiczna interpretacja zmiany praktyk muzycznych na poziomie wykonawczym i odbiorczym. Załącznik Kulturoznawczy, 9, 591–612.
 
12.
Karendał, P. (2014). Festiwal w Jarocinie w dobie PRL-u – historia, znaczenie, funkcje. Kultura Popularna, 2 (40), 45–55.
 
13.
Kuligowski, W. (2016). Oszołomienie i eksces. Festiwale muzyczne jako święto. W: M. Pranke, P. Tański, J. Osiński (red.), Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (s. 63–79). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
14.
Małanicz-Przybylska, M. (2020). Muzyczne rytuały w czasach zarazy. Lud, 104, 299–319.
 
15.
Merriam, A.P. (1964). The Anthropology of Music. Evenston: Northwestern University Press.
 
16.
NCK. (2020). Gotowość do podjęcia aktywności kulturalnej po zniesieniu ograniczeń epidemicznych. Komunikat z badania Narodowego Centrum Kultury. Warszawa: NCK.
 
17.
Nożyński, S. (2017). Muzyka na żądanie – transformacje w obszarze kultury audialnej. Kultura Współczesna, 3, 99–109.
 
18.
Nożyński, S., Okólski, M. (2021). Kultura w czasie pandemii. Rekonesans dotyczący pierwszych miesięcy funkcjonowania technologicznie zapośredniczonej muzyki w warunkach izolacji. Studia de Cultura, 4, 63–79.
 
19.
Nożyński, S., Parus-Jankowska, M. (2020). Preferencje muzyczne w dobie popularności strumieniowego słuchania muzyki. Studia Humanistyczne AGH, 1, 71–83.
 
20.
Orosa Paleo, I., Wijnberg, N. (2006). Popular music festivals and classification: A typology of festivals and an inquiry into their role in the formation of musical genres. International Journal of Arts Management, 8(2), 50–61.
 
21.
Panasiuk, A. (red.). (2006). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Parus-Jankowska, M. (2019). Polish Music Festivals as a Tool of Socialist Propaganda. W: J. Blüml, Y. Kajanová, R. Ritter (ed.), Popular Music in Communist and Postcommunist Europe (s. 125–133). Berlin: Peter Lang.
 
23.
Pęczak, M. (2017). Od odświętności do codzienności – muzyka jako audiosfera współczesnego świata. Kultura Współczesna, 3, 36–44.
 
24.
Piasecka, E. (2012). Uczestnictwo w muzycznych wydarzeniach kulturalnych – forma turystyki czy tylko sposób spędzania czasu wolnego? Turystyka Kulturowa, 2, 41–52.
 
25.
Ratkowska, P. (2010). O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventowa raz jeszcze. Turystyka Kulturowa, 6, 26–46.
 
26.
Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy. Gniezno: Wydawnictwo GWSHM Milenium.
 
27.
Small, Ch. (1999). Musicking – the meanings of performing and listening. A lecture. Music Education Research, 1, 9–22.
 
28.
Szlendak, T. (2010). Wielozmysłowa kultura iwentu. Skąd się wzięła, czym się objawia i jak w jej ramach oceniać dobra kultury. Kultura Współczesna, 4, 80–97.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top