MUZUŁMANKI W ZWIERCIADLE SPOŁECZNYM: STYGMAT BYCIA MUZUŁMANKĄ W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia, Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny
 
 
Data publikacji: 30-03-2019
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2019;18(1):81-93
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest odtworzenie strategii radzenia sobie ze stygmatyzacją w codziennym życiu muzułmanek, które zdecydowały się na stałe przenieść do Polski, oraz kobiet mieszkających na stałe w Polsce, które zdecydowały się przejść na islam. W artykule oparto się na wywiadach biografi cznych przeprowadzonych z muzułmankami mieszkającymi w Polsce, tak by zobrazować ich sytuację społeczną. W Polsce, jak pokazują badania opinii publicznej, ludzie pochodzący z krajów muzułmańskich są postrzegani negatywnie. W rezultacie imigranci z tych regionów, którzy przebywają w naszym kraju, są napiętnowani jako inni, różni, wrodzy i niebezpieczni dla społeczeństwa. Jest to wynikiem powszechnych negatywnych stereotypów. Bardzo podobny llos spotkał Polki, które przeszły na islam. Życie z piętnem zmusza do przyjmowania strategii, które pozwalają działać w obcym kraju. Sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa dla muzułmańskich kobiet, które z jednej strony muszą uporać się z piętnem, które niosą ze względu na swoją odmienność w kraju przyjmującym, a z drugiej strony muszą przestrzegać tradycji i ograniczeń narzuconych przez religię i kulturę, w której były wychowane. Istotny jest również fakt, iż damski strój muzułmański umożliwia szybką i łatwą kategoryzację. Kobiety noszące hidżaby czy nikaby są łatwe do zidentyfi kowania i dlatego narażone są na stereotypowe traktowanie i uprzedzenia.
 
REFERENCJE (24)
1.
Allen, Chris, Arshad Isakjee and Ozlem Ogtem Young. 2013. Maybe we are hated: The Experience and Impact of Anti-Muslim Hate on British Muslim Women, Birmingham: University of Birmingham, Department of Social Policy.
 
2.
Bilici, Mucahit and Being Targeted. 2011. Being Recognized: The Impact of 9/11 on Arab and Muslim Americans, “Contemporary Sociology”, 40: 133–137.
 
3.
Everett, Jim A.C., Fabian M.H. Schellhaas, Brian D. Earp, Victoria Ando, Jessica Memarzia, Cesare V. Parise, Benjamin Fell and Miles Hewstone. 2014. Covered in stigma? The impact of diff ering levels of Islamic head-covering on explicit and implicit biases toward Muslim women, “Journal of Applied Social Psychology”, 45, 2: 90–104.
 
4.
Garcia, Mercedes M.M. 1994. Exploring cultural homelessness: at home here, there, and nowhere, in: Jill M. Bystydzienski and Estelle P. Resnik (ed.), Women in cross-cultural transitions, Bloomington, Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
 
5.
Goff man, Erving. 1963. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Englewood Cliff s: Prentice Hall.
 
6.
Göle, Nilüfer. 2016. Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu, Kraków: Karakter.
 
7.
Górak-Sosnowska, Katarzyna. 2003. Platoniczna islamofobia?, Arabia.pl, 23 January 2003, http://www.arabia.pl/content/v....
 
8.
Górak-Sosnowska, Katarzyna. 2011. Muslims in Europe: diff erent communities, one discourse? Adding the Central and Eastern European perspective, in: Katarzyna Górak-Sosnowska, Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, Warsaw, http://otworzksiazke.pl/images... [01.04.2018].
 
9.
Górak-Sosnowska, Katarzyna. 2011. Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, Warsaw.
 
10.
Grzymała-Kazłowska, Aleksandra. 2007. Konstruowanie innego. Wizerunki imigrantów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
11.
Khan, Saera R. 2014. Post 9/11: The Impact of Stigma for Muslim Americans, Peace and Confl ict, “Journal of Peace Psychology”, 20, 4: 580–582.
 
12.
Khan, Zafar. 2000. Muslim Presence in Europe: the British Dimension – Identity, Integration and Community Activism, “Current Sociology”, 48, 4: 29–43.
 
13.
King, Eden B. and Ahmad Afra. 2010. An experimental fi eld study of interpersonal discrimination toward Muslim job applicants, “Personnel Psychology”, 63: 881–906.
 
14.
Knight, Carly R., Tilcsik András and Michel Anteby. 2016. The Geography of Stigma Management. The Relationship between Sexual Orientation, City Size, and Self-monitoring, “Socius: Sociological Research for a Dynamic World”, 2: 1–10.
 
15.
Kunst, Jonas R., Tajamal Hajra, Sam David and Ulleberg Pal. 2012. Coping with Islamophobia: The eff ects of religious stigma on Muslim minorities’ identity formation, “International Journal of Intercultural Relations”, 36: 518–532.
 
16.
Major, Brenda and Laurie T. O’Brien. 2005. The social psychology of stigma, “Annual Review of Psychology”, 56: 393–421.
 
17.
Marek, Agata. 2004. Obraz islamu i Arabów w wybranych tytułach opiniotwórczych prasy polskiej w 2001, in: Bliski wschód. Społeczeństwa – Polityka – Tradycje, No. 1.
 
18.
Saeed, Amir, 2007. Media, racism and Islamophobia: The representation of Islam and Muslims in the media, “Sociology Compass”, 1, 2: 443–462.
 
19.
Siddique, Seddon M. 2010. Constructing identities of “difference” and “resistance”: the politics of being Muslim and British, “Social Semiotics, Routledge”, 20, 5: 557–571.
 
20.
Sirin, Selcuk R. and Aida B. Balsano. 2007. Editors’ introduction. Pathways to identity and positive youth development among Muslim youth in the west, Applied Developmental Science, 7, 3: 109–111.
 
21.
Stefaniak, Anna. 2015. Postrzeganie muzułmanów w Polsce. Raport z badań sondażowych, Warszawa. Strabac, Zan and Ola Listhaug. 2018. Anti-Muslim Prejudice in Europe: A Multilevel Analysis of Survey Data From 30 Countries, “Social Science Research”, 37, 1: 268–286.
 
22.
Switat, Mustafa. 2017a. An “Alien” or a Stranger Indeed?, “Acta Universitatis Sapientiae, Social Analysis”, 7: 41–58.
 
23.
Switat, Mustafa. 2017b. Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora, Warszawa: Wydawnictwo Dialog.
 
24.
Unkelbach, Christian, Hella Schneider, Kai Gode and Miriam Senft. 2010. A turban eff ect, too: Selection biases against women wearing Muslim headscarves, “Social Psychological and Personality Science”, 1: 378–383.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top