#islam #muzułmanka – analiza sposobów wykorzystania mediów społecznościowych, jako głosu niesłyszanych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Humanistyczny, AGH Kraków, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-06-2020
 
 
Data akceptacji: 13-06-2020
 
 
Data publikacji: 30-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Maria Stojkow   

Wydział Humanistyczny, AGH Kraków, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(2):75-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przeanalizowanie muzułmańskich grup w mediach społecznościowych, pod kątem funkcji, jakie pełnią w życiu muzułmanów, a zwłaszcza muzułmanek żyjących w Polsce. Społeczność muzułmańska nie jest w Polsce znacząca liczebnie, zatem kontakty interpersonalne między muzułmanami w realu mogą być utrudnione. Muzułmanie, a zwłaszcza muzułmanki doświadczają opresji i dyskryminacji w życiu codziennym, zatem Internet może być miejscem, gdzie będą szukać zrozumienia i wsparcia, a także sposobu na rozwiązanie własnych problem. Płaszczyzn, na których Internet, a zwłaszcza media społecznościowe będą wspomagały muzułmanki jest potencjalnie bardzo wiele. Aby je odkryć zostanie dokonana analiza treści wybranych grup Facebookowych skierowanych do muzułmanów i muzułmanek.
 
REFERENCJE (27)
1.
Abir, Ismail M. 2015. Muajababes – meet the new fashionable, attractive and extrovert Muslim woman. A study of the ijab-practice among individualized young Muslim women in Denmark, „Journal of Islamic Research”, 9, 2, : 106–129.
 
2.
Anderson, Jon W. 2003. The Internet and Islam’s New Interpreters, w: D.F. Eickelman Dale i Jon W. Anderson (red.), New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere. Bloomington: Indiana University Press, s. 41–55.
 
3.
Baulch, Emma i Alila Pramyjanti. 2018. Hijabers on Instagram: Using Visual Social Media to Construct the Ideal Muslim Woman, “Social Media + Society”, October-December: 1–15.
 
4.
Berlant, Lauren 2011. Cruel optimism, Durham, NC: Duke University Press.
 
5.
Boyd, Danah. 2007. Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life, MacArthur Foundation Series on Digital Learning – Youth, Identity, and Digital Media Volume, Cambridge, MA: MIT Press.
 
6.
Campbell, Heidi A. 2010. When Religion Meets New Media, London: Routledge.
 
7.
Campbell, Heidi A. 2013. Introduction: The Rise of the Study of Digital Religion, w: Heidi A. Campbell (red.), Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds, London: Routledge, pp. 1–21.
 
8.
Campbell Heidi A. i Alessandra Vitullo. 2016. Assessing Changes in the Study of Religious Communities in Digital Religion Studies, “Church, Communication and Culture”, 1, 1: 73–89.
 
9.
Castells, Manuel. 2012. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age, Cambridge: Polity Press.
 
10.
Rocamora, Agnčs. 2011. Blogs personnels de mode: identité, réalité et sociabilitédans la culturedesapparences (Personal fashion blogs : identity, reality and sociability in a culture of appearance), “Sociologie et Sociétés”, 431: 19–44.
 
11.
Eckert, Stine i Chandha Kalyani. 2013. Muslim bloggers in Germany an emerging counterpublic, “Media, Culture & Society”, 35, 8: 926–942.
 
12.
El-Nawawy, Mohammed I Khamis Sahar. 2010. Collective Identity in the Virtual Islamic Public Sphere. Contemporary Discourses in two Islamic Websites, “The International Communication Gazette”, 72, 3: 229–250.
 
13.
Evers, Cecile. 2018. Alienated at Home, w: Ceciliann Cutler i U. Røyneland (red.), Multilingual Youth Practices in Computer Mediated Communication, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 27–50.
 
14.
Fraser, Nancy. 2007. Transnationalising the public sphere:On the legitimacy and efficacy of public opinion in apost-Westphalian world, “Theory, Culture and Society”, 24, 4: 7–30.
 
15.
Frissen, Thomas, Elke Ichau, Kristof Boghe i Leen d’Haenens. 2017. #Muslims? Instagram, Visual Culture and the Mediatization of Muslim religiosity. Explorative analysis of visual and semantic contenton Instagram, w: Merve Kayikci i Leen d’Haenens, L. (red.), European Muslims and New Media, Leuven: Leuven University Press.
 
16.
Harris, Anita i Joshua Roose. 2014. DIY citizenship amongst young Muslims: experiences of the ‘ordinary’, “Journal of Youth Studies”, 17, 6: 794–813.
 
17.
Hjarvard, Stig i Mia Lövheim. 2012. Mediatization and Religion. Nordic Perspectives, Nordicom, Göteborg.
 
18.
Johns, Amelia i Abbas Rattani. 2016. “Somewhere in America”: The #MIPSTERZ Digital Community and Muslim Youth Voice Online, w: McCosker Anthony, Vivienne,Sonja and Johns, Amelia (red.), Negotiating Digital Citizenship: Control, Contest and Culture, Rowman & Littlefield: London.
 
19.
Khoja-Moolji, Shenila. 2015. Become an “intimate publics”: Exploring the affective intensities of hashtag feminism, “Feminist Media Studies”, 15, 2: 347–350.
 
20.
McKelvy, Lawanda, Chatterjee Karishma. 2017. Muslim Women’s Use of Internet Media in the Process of Acculturation in the United States, “Qualitative Research Reports in Communication”, 18: 1, 18–26.
 
21.
Mellor, Noha i Khalil Rinnawi. 2016. Political Islam and Global Media: The Boundaries of Religious Identity, London: Routledge.
 
22.
Midden, Eva i Sandra Ponzanesi. 2013. Digital faiths: An analysis of the online practices of Muslim women in the Netherlands, “Women’s Studies International Forum”, 41: 197–203.
 
23.
Nisa Eva F. 2018. Creative and Lucrative Da.wa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia, “Asiascape: Digital Asia” 5: 68–99.
 
24.
Pennington, Rosemary. 2018. Making Space in Social Media: #MuslimWomensDay in Twitter, “Journal of Communication Inquiry”, 42, 3: 199–217.
 
25.
Piela, Anna. 2012. Muslim Women Online: Faith and Identity in Virtual Space,London: Routledge.
 
26.
Van Bruinessen, Martin. 2010. Producing Islamic Knowledge in Western Europe: Discipline, Authority, and Personal Quest, w: Martin van Bruinessen iStefano Allievi (red.), Producing Islamic Knowledge: Transmission and Dissemination in Western Europe,London: Routledge, pp. 1–27.
 
27.
Waltorp Karen. 2015. Keeping cool, staing virtuous: Social media and the composite habitus of youngMuslim women in Copenhagen, “MedieKultur”,58: 49–67.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top