POSTRZEGANIE WYKONYWANYCH ZADAŃ JAKO MODERATOR RELACJI MOTYWACJA–SATYSFAKCJA WŚRÓD POCZĄTKUJĄCYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny
 
 
Data publikacji: 30-03-2019
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2019;18(1):113-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zadania podejmowane przez początkujących przedsiębiorców są często dalekie od ich głównego zakresu zainteresowań i umiejętności. Pojawia się więc pytanie, czy postrzeganie tych zadań wpływa na procesy motywacyjne przedsiębiorców i ich satysfakcja z pracy. W badaniu początkujących polskich przedsiębiorców, byliśmy w stanie zaobserwować, że w niektórych przypadkach postrzeganie wykonywanych zadań moderuje relację między motywacją przedsiębiorców a satysfakcją z ich pracy. Wśród tych przedsiębiorców, którzy wysoko ocenili edukacyjną wartość wykonywanych przez siebie zadań, relacja między motywacją wewnętrzną a zadowoleniem z pracy była pozytywna. Wyniki te mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o wspieranie działalności przedsiębiorczej. Świadomość czynników wpływających na motywację przedsiębiorców do pracy może przyczynić się do zwiększonej produktywności i zaangażowania w aktywności przedsiębiorczej.
FINANSOWANIE
The research was conducted as a part of PhD project under the supervision of Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska and funded by “Doctus – scholarship for PhD students from Malopolska region”.
 
REFERENCJE (21)
1.
Baron, Robert and Scott A. Shane. 2004. Entrepreneurship: A process perspective. Mason, OH: South-Western.
 
2.
Baum, J. Robert and Edwin A. Locke. 2004. The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth, “Journal of Applied Psychology”, 89, 4: 587-598.
 
3.
Baum, J. Robert, Michael Frese and J. Robert Baron. 2007. The psychology of entrepreneurship. Mahwah, London: Lawrence Erlbaum Assoc.
 
4.
Casey, Rickey J., Jay Robbins. 2010. The Hackman and Oldham job characteristics model: implications from four industries, “International Journal of Business and Public Administration”, 7, 2: 76–91.
 
5.
Collins, Christopher J., Paul Hanges and Edwin Locke. 2004. The Relationship of Achievement Motivation to Entrepreneurial Behavior: A Meta-Analysis, “Human Performance”, 17, 1: 95–117.
 
6.
Deci, Edward L. and Richard M. Ryan. 1985. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum.
 
7.
Demerouti, Evangelia, et al. 2001. The Job Demands-Resources Model of Burnout, “Journal of Applied Psychology”, 86: 499–512.
 
8.
Gagne, Marylene and Edward Deci. 2005. Self-determination theory and work motivation, “Journal of Organizational Behavior”, 26: 331–362.
 
9.
Gagne, Marylene, et al. 2010. The Motivation at Work Scale: Validation Evidence in Two Languages, “Educational and Psychological Measurement”, 70, 4.
 
10.
Hackman, J. Richard and Greg R. Oldham. 1975. Development of the Job Diagnostic Survey, “Journal of Applied Psychology”, 60: 159–170.
 
11.
Karasek, R.A., (1979). Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job redesign, “Administrative Science Quarterly”, 24: 285–308.
 
12.
Krzych, Justyna and Aleksandra Tokarz. 2011. Skala Motywacji do Pracy. Polish adaptation of Revised Motivation at Work Scale (Gagne, M. and Forest, J., 2010).
 
13.
Markman, Gideon D., Robert Baron and David B. Balkin. 2005. Are perseverance and self-efficacy costless? Assessing entrepreneurs’ regretful thinking, “Journal of Organizational Behavior”, 26, 1: 1–19.
 
14.
Rauch, Andreas and Michael Frese. 2007. Let’s put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners' personality traits, business creation, and success, “European Journal of Work and Organizational Psychology”, 16, 4: 353–385.
 
15.
Rotter, Julian B. 1966. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, “Psychological Monographs”, 609(80): 1.
 
16.
Schaufeli, Wilmar and Toon W. Taris. 2014. A critical review of the Job Demands-Resources Model: Implications for improving work and health, in Georg Bauer and Oliver Hämmig (eds), Bridging occupational, organizational and public health, Amsterdam: Springer, 43-68.
 
17.
Sims, Henry and Andrew A. Szilagyi. 1976. Job characteristics relationships: Individual and structural moderators, “Organizational Behavior and Human Performance”, 17: 211–230.
 
18.
Thomas, Kenneth W and B.A. Velthouse. 1990. Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation, “Academy of Management Review”, 15: 666–681.
 
19.
Wang, Lei, Leonel Prieto, and Kim T. Hinrichs. 2010. Direct and Indirect Effects of Individual and Environmental Factors on Motivation for Self-Employment, “Journal of Developmental Entrepreneurship”, 15, 04: 481–502.
 
20.
Zalewska, Anna. 2003. „Skala Satysfakcji z Pracy” – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica”, 7: 49–61.
 
21.
Zhao, Hao and Scott E. Seibert. 2006. The Big Five personality dimensions and entrepreneurial status: A meta-analytical review, “Journal of Applied Psychology”, 91, 2: 259–271.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top