PL EN
PÓŹNA NOWOCZESNOŚĆ I CO DALEJ? MOŻLIWE SCENARIUSZE PRZYSZŁYCH ZMIAN SPOŁECZNYCH
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie: Instytut Filozofi i i Socjologii
 
 
Data akceptacji: 30-07-2019
 
 
Data publikacji: 30-09-2019
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2019;18(3):7–22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współczesne społeczeństwo podlega obecnie przełomowym zmianom. Wiele wskazuje na to, że odchodzi w przeszłość nowoczesność jako dominująca dotychczas forma ładu społecznego. Ta faza schyłku wiąże się z licznymi problemami, poczuciem niepewności, kryzysem normatywnym, czyli innymi słowy, anomią. Pojawia się pytanie, co nastąpi później. Jeśli przyrównać anomię do choroby, to możliwe są 3 jej dalsze scenariusze: zagłada społeczeństwa, przejście kryzysu w stan permanentny albo „powrót do zdrowia”, czyli wyłonienie się i ustabilizowanie nowego typu społeczeństwa. W artykule przedstawiono trzy możliwe jego warianty: społeczeństwo rozproszone z sieciową formą uporządkowania społecznego, ład oparty na nowego typu wspólnotach i ład włączający na szeroką skalę w obręb społeczeństwa obiekty nieludzkie.
eISSN:2300-7109