Narzędzia cyfrowe do badania obrazów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zaklad, Instytut Nauk o Kulturze, Polska
 
2
Instytut Nauk o Kulturze, UMCS, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-08-2020
 
 
Data akceptacji: 22-09-2020
 
 
Data publikacji: 30-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Radomski   

Zaklad, Instytut Nauk o Kulturze, Plac Marii-Curie Skłodowskiej 4, 20-031, Lublin, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(1):7-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym przedmiotem artykułu są narzędzia cyfrowe, za pomocą których można badać zdjęcia, filmy i multimedia. Autor twierdzi, że dotychczasowe metody nie nadają się do badania cyfrowej kultury ( przede wszystkim wizualnej, a zwłaszcza do badania dużych kolekcji danych – zwanych big data. Jest to związane z tym, że zostały one opracowane w celu badania tzw. tekstualnego świata. W artykule zostały zaprezentowane różne programy oraz uczenie maszynowe, za pomocą których można badać: a) cechy samych obrazów, jak i to co znajduje się na poszczególnych obrazach. Autor, na przykładzie, cyfrowej analizy dwóch filmów pokazuje możliwości poznawcze współczesnych technologii informatycznych – w tym również sztucznej inteligencji. Tego typu nowe badania obrazów zalicza do humanistyki cyfrowej.
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top