Książki obrazkowe we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Filologii Angielskiej, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-07-2020
 
 
Data akceptacji: 28-07-2020
 
 
Data publikacji: 30-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Lipska   

Zakład Filologii Angielskiej, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(4):99-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł omawia możliwości zastosowania książek obrazkowych podczas lekcji języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Pierwsza część artykułu traktuje o książkach obrazkowych jako gatunku literackim, ich definicjach oraz ogólnych założeniach dotyczących ich zastosowania w nauczaniu dzieci języka obcego. Następnie pokrótce przedstawione zostają wybrane anglojęzyczne przykłady gatunku: "I will not ever never eat a tomato" (Lauren Child); "Meerkat mail" (Emily Gravett); "The rabbit problem" (Emily Gravett); "Have you seen who’s just moved in next door to us? "(Colin McMaughton); "Katie and the Mona Lisa" (James Mayhew). Zasadniczą część artykułu stanowi analiza powyższych książek obrazkowych, wskazująca na ich możliwe wykorzystanie w nauczaniu języka angielskiego w oparciu o założenia podstawy programowej dla klas 1-3.
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top