PL EN
I tak w koło Macieju, czyli jak powstaje szum medialny
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-10-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-11-2020
 
 
Data akceptacji: 13-11-2020
 
 
Data publikacji: 30-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Danuta Miotk   

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations, Uniwersytet Warszawski, Bednarska 2/4, 00-310, Warszawa, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(1):47–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szum medialny został zdefiniowany przez Petera Vastermana jako generowana przez media, wszechogarniająca fala wiadomości, wywołaną przez jedno określone wydarzenie i wzmocnioną przez samonapędzający się proces w ramach produkcji wiadomości przez media. Badacze zajmujący się tym zjawiskiem określają je różnymi nazwami, wskazują jego typowe cechy wraz z przedstawianiem jego przebiegu pod postacią graficznie zwizualizowanych modeli oraz zastanawiają się nad jego genezą. Celem opisanej w tekście analizy było usystematyzowanie wiedzy badaczy na temat przyczyn powstawania szumu medialnego na bazie analizy anglojęzycznej literatury przedmiotu. Jest to pierwsza tego typu analiza, zarówno na gruncie polskim (gdzie szum medialny jako samoistne zjawisko nie był do tej pory opisywany), jak i zagranicznym (gdzie jak dotąd nie dokonano systematyzacji zjawiska).
eISSN:2300-7109