RÓŻNICE MIĘDZYPŁCIOWE W PRACOHOLIZMIE I CECHACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii
 
 
Data publikacji: 30-12-2019
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2019;18(4):59-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano przeglądu badań na temat różnic w pracoholizmie, perfekcjonizmie i samoutrudnianiu między kobietami a mężczyznami. Przedstawiono także wyniki badań własnych, w których analizowano różnice międzypłciowe w tych cechach. Trzysta czternaście osób pracujących, o różnym stażu pracy indywidualnie lub w niewielkich grupach wypełniło kwestionariusze uzależnienia od pracy i perfekcjonizmu oraz skalę samoutrudniania. Zgodnie z przewidywaniami, kobiety odznaczały się istotnie wyższym ogólnym poziomem pracoholizmu niż mężczyźni. Istotne różnice odnotowano w dwóch z pięciu wymiarów pracoholizmu: Emocjonalnym Pobudzeniu/Perfekcjonizmie oraz Przeciążeniu Pracą. Kobiety cechował wyższy niż mężczyzn poziom nieadaptacyjnego perfekcjonizmu, który jest uważany za ważny komponent uzależnienia od pracy. Różnice międzypłciowe odnotowano także w stosowanych strategiach samoutrudniania. Kobiety charakteryzowały się silniejszą tendencją do samousprawiedliwienia niż mężczyźni oraz wyższym poziomem zdyscyplinowania i mobilizacji, a mężczyźni – większą odpornością emocjonalną niż kobiety. Uzyskane rezultaty omówiono w kontekście norm społecznych oraz ról i zadań, jakie obecnie pełnią kobiety.
 
REFERENCJE (73)
1.
Aziz, Shahnaz and Jamie Cunningham. 2008. Workaholism, work stress, work-life imbalance: exploring gender's role, “Gender in Management: An International Journal”, 23, no 8: 553-566.
 
2.
Bakker, Arnold B., Evangelia Demerouti, and Ronald Burke. 2009. Workaholism and relationship quality: A spillover-crossover perspective, “Journal of Occupational Health Psychology”, 14: 23-33.
 
3.
Barnett, Rosalind C., Karen C. Gareis, and Robert T. Brennan. 1999. Fit as a mediator of the relationship between work hours and burnout, “Journal of Occupational Health Psychology”, 4, no. 4: 307-317.
 
4.
Behson, Scott J. 2002. Coping with family-to-work conflict: The role of informal work accommodations to family, “Journal of Occupational Health Psychology”, 7, no. 4: 324-341.
 
5.
Beiler-May, Angela, Rachel L. Williamson, Malissa A. Clark, and Nathan T. Carter. 2017. Gender bias in the measurement of workaholism, “Journal of Personality Assessment”, 99, no. 1: 104-110.
 
6.
Berglas, Steven, and Edward E. Jones.1978. Drug choice as a self-handicapping strategy in response to noncontingent success, “Journal of Personality and Social Psychology”, 36, no. 4: 405-417.
 
7.
Burgess, Zena, Ronald J. Burke, and Fay Oberklaid. 2006. Workaholism among Australian psychologists: gender differences, “Equal Opportunities International”, 25, no. 1: 48-59.
 
8.
Burke, Ronald J. 1999. Workaholism in organizations: Gender differences, “Sex Roles”, 41, no. 5-6: 333-345.
 
9.
Burke, Ronald J., Richard A. Davis, and Gordon L. Flett. 2008. Workaholism Types-Perfectionism and Work Outcomes, “ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources”, 10, no. 4: 30-40.
 
10.
Burke, Ronald J., Zena Burgess, and Barry Fallon. 2006. Workaholism among Australian female managers and professionals: Job behaviors, satisfactions and psychological health, “Equal Opportunities International”, 25, no. 3: 200-213.
 
11.
Craik, Kenneth H. 2007. Taxonomies, trends, and integrations. In: Robins, Richard W. , Chris Fraley, and Robert F. Krueger (eds), Handbook of research methods in personality psychology, New York: Guilford Publications, pp. 209-223.
 
12.
Doerfler, Marie Christine, and Phyllis Post Kammer. 1986. Workaholism, sex, and sex role stereotyping among female professionals, “Sex Roles”, 14, no. 9-10: 551-560.
 
13.
Doliński, Dariusz and Andrzej Szmajke. 1994. “Samoutrudnianie”, Olsztyn: PTP.
 
14.
Dunkley, David M., David C. Zuroff, and Kirk R. Blankstein. 2003. Self-critical perfectionism and daily affect: Dispositional and situational influences on stress and coping, “Journal of Personality and Social Psychology”, 84, no. 1: 234-252.
 
15.
Fassel, Diane. 1990. Working ourselves to death: The high cost of workaholism, the rewards of recovery, San Francisco: Harper Collins.
 
16.
Freeman, Joan. 2004. Cultural influences on gifted gender achievement, “High Ability Studies”, 15, no. 1: 7-23.
 
17.
Galperin, Bella L., and Ronald J. Burke. 2006. Uncovering the relationship between workaholism and workplace destructive and constructive deviance: An exploratory study, “The International Journal of Human Resource Management “, 17, no. 2: 331-347.
 
18.
Garson, Bonnie. 2005. Work addiction in the age of information technology: An analysis. “IIMB Management Review”, 15: 21.
 
19.
Golińska, Lucyna. 2008. Pracoholizm: uzależnienie czy pasja, Warszawa: Difin.
 
20.
Graves, Laura, Marian N. Ruderman, and Patricia J. Ohlott. 2006. Effect of workaholism on managerial performance: Help or hindrance?, “Academy of Management Proceedings”, 1, A1-A6.
 
21.
Hamachek, Don E. 1978. Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism, “Psychology: A Journal of Human Behavior”, 15, no. 1:27-33.
 
22.
Hanson, P. 1985. Stress for success: How to make stress on the job work for you. New York: Doubleday.
 
23.
Harpaz, Itzhak, and Raphael Snir. 2003. Workaholism: Its definition and nature, “Human Relations”, 56, no. 3: 291-319.
 
24.
Harris, Robert N., and C. R. Snyder. 1986. The role of uncertain self-esteem in self-handicapping, “Journal of Personality and Social Psychology”, 51, no. 2: 451-458.
 
25.
Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis. A regression-based approach (second edition), New York: The Guilford Press.
 
26.
Hirt, Edward R., Roberta K. Deppe, and Lesley J. Gordon. 1991. Self-reported versus behavioral self-handicapping: Empirical evidence for a theoretical distinction, “Journal of Personality and Social Psychology”, 61, no. 6: 981-991.
 
27.
Killinger, Barbara. 1991. Workaholics: The respectable addicts, Buffalo, NY: Firefly.
 
28.
Kimble, Charles E., Emily A. Kimble, and Nan A. Croy. 1998. Development of self-handicapping tendencies, “The Journal of Social Psychology”, 138, no. 4: 524-534.
 
29.
Korn, Errol R., George J. Pratt, and Peter T. Lambrou. 1987. Hyper-performance: The AIM strategy for releasing your business potential, New York: John Wiley & Sons.
 
30.
Kosakowska, Natasza, and Paulina Petrus. 2006. Kobieta na „dwóch etatach”, czyli jakość funkcjonowania kobiet w małżeństwie dwu karier, “Psychologia Rozwojowa”, 11, no. 3: 163-174.
 
31.
Lewandowska-Walter, Aleksandra, and Kamila Wojdyło. 2011. Ex Post Perception of Parental Attitudes of People with a Tendency to Workaholism, “Studia Psychologiczne”, 49, no. 2: 35-52.
 
32.
Lichtenstein, Mia Beck, Erik Christiansen, Ask Elklit, Niels Bilenberg, and René Klinky Støving. 2014. Exercise addiction: a study of eating disorder symptoms, quality of life, personality traits and attachment styles, “Psychiatry Research”, 215, no. 2: 410-416.
 
33.
Machlowitz, Marilyn. 1980. Workaholics, living with them, working with them, Boston: Addison Wesley Publishing Company.
 
34.
Malinowska, Diana, Sabina Staszczyk, and Aleksandra Tokarz. 2015. Pracoholizm: wskazania dotyczące diagnozy oraz przegląd działań interwencyjnych, “Medycyna Pracy”, 66, no. 1: 71-83.
 
35.
Naughton, Thomas J. 1987. A conceptual view of workaholism and implications for career counseling and research, “The Career Development Quarterly”, 35, no. 3:180-187.
 
36.
Ng, Thomas WH, Kelly L. Sorensen, and Daniel C. Feldman. 2007. Dimensions, antecedents, and consequences of workaholism: A conceptual integration and extension, “Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior”, 28, no. 1: 111-136.
 
37.
Oates, Wayne Edward. 1971. Confessions of a workaholic: The facts about work addiction, New York: World Publishing Company.
 
38.
Ozbilir, Timur, Arla Day, and Victor M. Catano. 2015. Perfectionism at Work: An Investigation of Adaptive and Maladaptive Perfectionism in the Workplace among Canadian and Turkish Employees, “Applied Psychology”, 64, no. 1: 252-280.
 
39.
Paulhus, Delroy and Simine Vazire. 2007. The self-report method, In: Robins, Richard W., R. Chris Fraley, and Robert F. Krueger (eds), Handbook of research methods in personality psychology, New York, NY: Guilford Press, pp. 224–239.
 
40.
Peplińska, Aleksandra, Kamila Wojdyło, Natasza Kosakowska-Berezecka, and Piotr Połomski. 2015. The role of purpose in life and social support in reducing the risk of workaholism among women in Poland, “Health Psychology Report”, 3, no. 4: 326-335.
 
41.
Piotrowski, Chris, and Stephen J. Vodanovich. 2006. The interface between workaholism and work-family conflict: A review and conceptual framework, “Organization Development Journal”, 24, no. 4: 84-92.
 
42.
Porter, Gayle. 1996. Organizational impact of workaholism: Suggestions for researching the negative outcomes of excessive work, “Journal of occupational health psychology”, 1, no. 1 70-84.
 
43.
Porter, Gayle. 2001. Workaholic tendencies and the high potential for stress among co-workers, “International Journal of Stress Management”, 8, no. 2: 147-164.
 
44.
Reeves, S. 2005. Addicted to work. “Forbes”, November,17.
 
45.
Retna, Kala S., Amanda Smith, and John Davies. 2017. Gender and Workaholism in New Zealand, “New Zealand Journal of Human Resources Management”, 17, no. 1: 36-53.
 
46.
Rhodewalt, Frederic. 1990. Self-handicappers: Individual differences in the preference for anticipatory, self-protective acts, In: Higgins, Raymond, Charles Snyder, and Steven Berglas (Eds.), “Self-handicapping: The paradox that isn’t”, New York: Plenum, pp. 69–106.
 
47.
Rhodewalt, Frederick, and James Davison Jr. 1986. Self-handicapping and subsequent performance: Role of outcome valence and attributional certainty, “Basic and Applied Social Psychology”, 7, no. 4: 307-322.
 
48.
Rice, Kenneth G., and Amy C. Van Arsdale. 2010. Perfectionism, perceived stress, drinking to cope, and alcohol-related problems among college students, “Journal of Counseling Psychology”, 57, no. 4: 439-450.
 
49.
Robinson, Bryan E., and Bruce Phillips. 1995. Measuring workaholism: content validity of the Work Addiction Risk Test, “Psychological Reports”, 77, no. 2:657-658.
 
50.
Robinson, Bryan E., and Lisa Kelley. 1998. Adult children of workaholics: Self-concept, anxiety, depression, and locus of control, “American Journal of Family Therapy”, 26.3: 223-238.
 
51.
Robinson, Bryan E. 2014. Chained to the desk: A guidebook for workaholics, their partners and children, and the clinicians who treat them, New York: NYU Press.
 
52.
Rosa, Roger. 1995. Extended workshifts and excessive fatigue, “Journal of Sleep Research”, 4, 51-56.
 
53.
Russo, James A., and Lea E. Waters. 2006. Workaholic worker type differences in work-family conflict: The moderating role of supervisor support and flexible work scheduling, “Career Development International”, 11, no. 5: 418-439.
 
54.
Salmela-Aro, Katariina, Asko Tolvanen, and Jari-Erik Nurmi. 2011. Social strategies during university studies predict early career work burnout and engagement: 18-year longitudinal study, “Journal of Vocational Behavior”, 79, no. 1: 145-157.
 
55.
Schaufeli, Wilmar B., Marisa Salanova, Vicente González-Romá, and Arnold B. Bakker. 2002. The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach, “Journal of Happiness Studies”, 3, no. 1: 71-92.
 
56.
Scott, Kimberly S., Keirsten S. Moore, and Marcia P. Miceli. 1997. An exploration of the meaning and consequences of workaholism, “Human Relations”, 50, no. 3: 287-314.
 
57.
Şenormancı, Ömer, Özge Saraçlı, Nuray Atasoy, Güliz Şenormancı, Fürüzan Koktürk, and Levent Atik. 2014. Relationship of Internet addiction with cognitive style, personality, and depression in university students, “Comprehensive Psychiatry”, 55, no. 6: 1385-1390.
 
58.
Sierota, Agata. 2003. Płeć a strategia samoutrudniania, “Przegląd Psychologiczny”, 46: 409-424.
 
59.
Slaney, Robert B., Kenneth G. Rice, Michael Mobley, Joseph Trippi, and Jeffrey S. Ashby. 2001. The revised almost perfect scale, “Measurement and evaluation in counseling and development”, 34, no. 3: 130-146.
 
60.
Snir, Raphael, and Itzhak Harpaz. 2004. Attitudinal and demographic antecedents of workaholism, “Journal of Organizational Change Management”, 17, no. 5: 520-536.
 
61.
Spence, Janet T., and Ann S. Robbins. 1992. Workaholism: Definition, measurement, and preliminary results, “Journal of Personality Assessment”, 58, no. 1: 160-178.
 
62.
Sprankle, Judith K., and Henry Ebel. 1987. The workaholic syndrome, New York: Walker.
 
63.
Stoeber, Joachim, Charlotte R. Davis, and Jessica Townley. 2013. Perfectionism and workaholism in employees: The role of work motivation, “Personality and Individual Differences”, 55, no. 7: 733-738.
 
64.
Szczucka, Katarzyna. 2010. Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego, “Psychologia Społeczna”, 5: 71-95.
 
65.
Szpitalak, Malwina. 2012. Wielowymiarowy kwestionariusz oceny pracoholizmu, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
66.
Taris, Toon W., Wilmar B. Schaufeli, and Lotus C. Verhoeven. 2005. Workaholism in the Netherlands: Measurement and implications for job strain and work–nonwork conflict, “Applied Psychology”, 54, no. 1: 37-60.
 
67.
Wojdyło, Kamila and Aleksandra Lewandowska-Walter. 2010. Pracoholizm a płeć i style przywiązaniowe, In: Chybicka, Anna and Natasza Kosakowska-Berezecka (Eds.), Między płcią a rodzajem: teorie, badania, aplikacje, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", pp. 133-149.
 
68.
Wojdyło, Kamila, and Aleksandra Lewandowska-Walter. 2009. Kontrola działania u osób uzależnionych od pracy, “Przegląd Psychologiczny”, 52, no. 4: 453-471.
 
69.
Wojdyło, Kamila. 2003. Charakterystyka problemu uzależnienia od pracy w świetle dotychczasowych badań, “Nowiny Psychologiczne”, 3: 33–50.
 
70.
Wojdyło, Kamila. 2005. Kwestionariusz Pracoholizmu (WART)–adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych, “Nowiny Psychologiczne”, 4: 71-84.
 
71.
Wojdyło, Kamila. 2007. A conception of personal determinants of workaholism: evidence from the correlation model, “Studia Psychologiczne”, 3, no. 45: 53-65.
 
72.
Wojdyło, Kamila. 2013. Work Craving – teoria uzależnienia od pracy, “Nauka”, 3: 87-97.
 
73.
Worrall, Les, Cary Cooper, and Fiona Campbell. 2000. The impact of organizational change on UK managers’ perceptions of their working lives, In: Burke, Roland and Cary L. Cooper (Eds.) The organization in crisis: Downsizing, restructuring, and privatization, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 20-43.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top