Etyczne uzasadnienie zarządzania danymi medycznymi w perspektywie działań rozwojowych Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Centre for Foresight and Internationalisation, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Polska
 
2
Dział Nauki i Badań, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Polska
 
 
Data nadesłania: 03-10-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-12-2022
 
 
Data akceptacji: 14-12-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Kuba Piotr Ruciński   

Centre for Foresight and Internationalisation, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Żelazna 87, Warsaw, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2022;21(4):79-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Nieustannie rozwijające się społeczeństwo europejskie aktywnie mierzy się z problemami etycznymi, dotykającymi każdej części życia. Tekst ma na celu zaprezentowanie problematyki zarządzania danymi medycznymi oraz zaproponowanie uzasadnienia dla tego obszaru działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy Unii Europejskiej przy uwzględnieniu istniejących już wartości oraz podejścia filozoficznego. Na podstawie wybranych koncepcji prezentujących różne dziedziny filozofii oraz bioetyki artykuł prezentuje holistyczne i nowoczesne podejście do zagadnienia etyki w zarządzania danymi. Punktem wyjścia dla tego typu rozważań stała się teoria umowy społecznej T. Hobbesa, która omawia powinności człowieka wobec społeczeństwa oraz wolności przysługujących człowiekowi. Dyskurs analityczny został wsparty koncepcjami filozoficznymi L. Floridiego oraz A. Dawsona. Te dwa paradygmaty pomagają zakreślić nowoczesne problemy i terminologie, które starają się uchwycić zmieniające się aspekty technologiczne dzisiejszego świata.
 
REFERENCJE (15)
1.
Dawson, A. (ed.). (2011). Public Health Ethics: Key Concepts and Issues in Policy and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 
2.
EUR-LEX. (2010). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 83. Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/lega... [30.03.2010].
 
3.
European Commission. (2019). Open Science. https://ec.europa.eu/info/rese... [12.10.2019].
 
4.
European Commission. (2020). European Health Data Space. Pobrano z: https://ec.europa.eu/health/eh... [14.10.2020].
 
5.
European Commission. (2020). Press corner. Pobrano z: https://ec.europa.eu/commissio... [10.12.2020].
 
6.
Floridi, L. (2020). Luciano Floridi. Pobrano z: https://lucianofloridi.net/ [27.09.2020].
 
7.
Floridi, L. (2016). On Human Dignity as a Foundation for the Right to Privacy. Philosophy & Technology, 29(4), 307–312.
 
8.
GDPR Text. (2021). Artykuł 6 RODO. Zgodność przetwarzania z prawem. Pobrano z: https://gdpr-text.com/pl/read/... [21.03.2021].
 
9.
GDPR Text. (2018). Artykuł 88 RODO. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia. Pobrano z: https://gdpr-text.com/pl/read/... [25.05.2018].
 
10.
GDPR Summary. (2020). Schrems II a summary  – all you need to know. Pobrano z: https://www.gdprsummary.com/sc... [23.11.2020].
 
11.
HHS.gov. (2013). Summary of the HIPAA Privacy Rule. Pobrano z: https://www.hhs.gov/hipaa/for-... [26.07.2013].
 
12.
Hobbes, T. (2009). Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. C. Znamierowski (tłum.). Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
13.
Sainato, M. (2020). The Americans dying because they can’t afford medical care. Pobrano z: The Guardian, https://www.theguardian.com/us... [7.01.2020].
 
14.
WHO. (1998). WHO Health Promotion Glossary. Pobrano z: https://www.who.int/publicatio... [12.12.2022].
 
15.
Zuboff, S. (2020). Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy. Poznań: Zysk i S-ka.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top