PL EN
From "free time" to "unfree time"? Dilemmas of the Achievement Society.
 
More details
Hide details
1
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią, AGH w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Polska
 
2
Instytut Nauk Socjologicznych UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 
 
Submission date: 2023-06-05
 
 
Acceptance date: 2023-06-05
 
 
Publication date: 2023-06-06
 
 
Corresponding author
Stella Grotowska   

Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią, AGH w Krakowie, Wydział Humanistyczny, ul Gramatyka 8A, 30-071, Kraków, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(1):7-12
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Leisure time is not one of the topics often addressed by sociologists in Poland, even though it remains the experience of almost everyone who lives in liquid modernity. This issue covers an extremely wide range, it is impossible to include it, let alone close it, in a small volume. However, we believe that the category of free time is worth analyzing, especially since the recent experience of the COVID-19 pandemic has changed our everyday life, also in terms of free time. Perhaps the questions that arise on this occasion can turn into research questions and result in further studies.
 
REFERENCES (21)
1.
Abbasa, J. Mubeenb, R., Terhemba Ioremberc, P., Razad, S., Mamirkulovab, G. (2021). Exploring the impact of COVID-19 on tourism: transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry. Current Research in Behavioral Sciences, 2 (100033). DOI: 10.1016/j.crbeha.2021.100033.
 
2.
Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
3.
Brown, J.L., MacDonald, R., Mitchell, R. (2015). Are People Who Participate in Cultural Activities More Satisfied with Life? Social Indicators Research, 1, 135–146.
 
4.
Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
 
5.
Drozdowski, R., Frąckowiak, M., Krajewski, M., Kubacka, M., Luczys, P., Modrzyk, A., Rogowski Ł., Rura, P., Stamm, A. (2020). Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań. Poznań: Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
6.
Faucher, K.X. (2018). Social Capital Online: Alienation and Accumulation, vol. 7. University of Westminster Press. Pobrano z: http://www.jstor.org/stable/j.... [3.06.2023].
 
7.
Freeman, S. (2020). Democracy, Religion & Public Reason. Daedalus, 3, 37–58.
 
8.
Fuchs, C. (2020). Capitalism and Communication. A Critical Theory. London: University of Westminster Press.
 
9.
Gronow, J. (2020). Deciphering Markets and Money. A Sociological Analysis of Economic Institutions. Helsinki: Helsinki University Press.
 
10.
Han, B.Ch. (2022). Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
11.
Kivotidis, D. (2023). Public interest or social need? Reflections on the pandemic, technology and the law. W: Carl F. Stychin (ed.), Law, Humanities and the COVID Crisis (s. 13–35). London: University of London Press, Institute of Advanced Legal Studies.
 
12.
Laufenberg, M., Schultz, S. (2021). The Pandemic State of Care. Source: Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 4, 72–99.
 
13.
Lipski, A. (2008). Czas wolny w czasie życia. Przyczynek do analizy społeczeństwa nowoczesnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 203–223.
 
14.
Mokras-Grabowska, J. (2015). Czas wolny w dobie postmodernizmu. Folia Turistica, 34, 11–28.
 
15.
Mroczkowska, D. (2011). Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy. W: D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy (s. 7–17). Warszawa: Difin.
 
16.
Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
17.
Scholz, T. (2013). Digital Labor: The Internet as Playground and Factory. New York: Routledge.
 
18.
Shir-Wise, M. (2019). Time, Freedom and the Self: The Cultural Construction of “Free” Time (Leisure Studies in a Global Era). Switzerland: Palgrave Macmillan.
 
19.
Skocpol, T. (2002). United States: From membership to Advocacy. W: R.D. Putnam (ed.), Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (s. 103– 136). Oxford: Oxford University Press.
 
20.
Stebbins, R.A. (2017). Self-directed learning as a basis for complex leisure. Loisir et Société/ Society and Leisure, 40(3), 377–387. Pobrano z: https://www.tandfonline.com/do... 0.1080/07053436.2017.1378505?journalCode=rles20 [3.06.2023].
 
21.
Wilczak, A. (2016). Dekonsumpcja jako przejaw odpowiedzialnej postawy i styl życia konsumenta w ś wietle analizy jakościowej. Handel Wewnętrzny, 3, 388–402.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top